^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

2015 - Johnny Lindhardt

Drabantprisen 2015 - Johnny Lindhardt

 

Drabantbestyrelsen har for 2015 valgt en, som igennem mange år har lavet et rigtig stort stykke arbejde for vor klub: 

JOHNNY LINDHARDT

Johnny blev Brønshøjer, da Tingbjerg IF og Brønshøj blev lagt sammen i 1972.
Han er fra dynastiet Lindhardt, og han har haft flere jobs i vor klub.
Han spillede i flere år for Kaj Lyngbys tropper, niendeholdet, indtil hans knæ ikke kunne klare mere, men det blev alligevel til over 100 seniorkampe for vor klub.
Johnny blev i 1980´erne tilknyttet vor juniorafdeling, hvor han var træner i fire år, og det var dengang vor klub havde seks juniorhold.

Han har også bestået dommereksamen og dømt rigtig mange kampe for KBU, ligesom han har dømt kampe for de ”gamle” her i klubben.

Johnny har været i Drabantbestyrelsen i 19 år. Han blev valgt ind som suppleant i 1996, og i 1999 blev han sekretær som han varetog til 2003. Fra 2003 var Johnny menigt bestyrelsesmedlem, til han overtog det meget ærefulde hverv som kasserer i 2011 til 2015, men køre i øjeblikket som vor vakant indtil vi forhåbentlig finder en ny kasserer.

Johnny har været en meget ihærdig kasserer, som nok skulle ”jagte” vore medlemmer, hvis de ikke havde betalt deres kontingent eller Club200, ligesom Johnny var rigtig god til at hverve nye Club200 medlemmer.

Der selvfølgelig også lyde en meget stor tak, for dit formidable store arbejde i drabantbestyrelsen især som vor kasserer.

Familien Lindhardt er ikke uvant med at modtage priser.
Johnnys far Peter ”banemand” som han blev kaldt modtog Carlo Jensens Mindepokal i 1989, og Johnnys hustru Annette modtog også denne pris i 2006.
Johnny søn Thomas modtog drabantprisen i 2004.

Anekdoter: Jeg har kendt dig i omkring 40 år: Kaj Lyngbys niendehold, juniorafdelingen og Drabanterne

Jeg er derfor også rigtig stolt og glad for at overrække denne klubbens fornemmeste pris Drabantprisen for 2015.

 

Overdrabant

 

Kurt Arnstien