^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

2011 - Tobias Halbro

Drabantprisen 2011 - Tobias Halbro

Drabantprisen 2011

Drabantbestyrelsen har i år valgt en som har sin daglige gang i vor klub.

Det er utroligt, at vor prismodtager har været her i vor klub i 10 år trods sin meget unge alder, og det synes jeg rigtig godt og flot gået.

Årets drabantprismodtager for 2011 er Tobias Halbro.

Tobias er kun 34 år og studerende.

Han blev i slutning af 2011 far til en søn, så måske har vi en ny BB’er på vej.

I 2006 blev han valgt ind i klubbens bestyrelse med titlen ungdomsformand, og det er absolut ikke den nemmeste post at skulle bestride, når der i vor klub er ca. 90 % af ungdomsmedlemmerne af anden etnisk oprindelse end dansk.

Dette sammenholdt med placeringen i en belastet bydel som Tingbjerg gør det absolut ikke den mindste smule nemmere, men kræver en enorm arbejdsindsats for både, trænere, ledere og ikke mindst af ungdomsformanden.

Tobias fungere i øvrigt både som træner og ungdomsformand, og han er derudover involveret i det kendte ”Get2Sport” projekt via Danmarks Idræts-Forbund, og han sidder også adskillige andre udvalg for BB.

Han gør en virkelig og rigtig stor forskel med sin store arbejdsindsat for vor ungdom i både vor klub og bydelen Tingbjerg, hvor den ellers så velkendte danske forældreopbakning til ungdommen her i landet desværre ikke findes i vor klub for øjeblikket.

 
Den 28. august 2011 på Tingbjerg Ground modtog Tobias sammen med vor formand Finn Ryberg Claus Rode-prisen.
En flot anerkendelse for det store krævende ungdomsarbejde, som du Tobias og dine trænere og ledere gør for vor klub.
Tobias modtog også 10 års nålen på vor klubs generalforsamling den 6. februar.
 
Det var derfor mig en meget stor glæde at overrække vor klubs højeste pris drabantprisen for 2011 til Tobias Halbro.
 
Overdrabant Kurt Arnstien