^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2016

 

Brønshold Boldklub

 

Drabanterne.

 

Referat fra generalforsamling den 7. oktober 2016.

 

Overdrabant Kurt Arnstien (KA) bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig idet den var varslet for mere end 14 dage siden.

 

Siden sidste generalforsamling har vi desværre mistet 3 af vores medlemmer som var Dan Krog, Gunner Bjernemose og Leif Thorup.

 

KA bad forsamlingen rejse sig og mindes de tre afdøde medlemmer.

 

Vi skal i dag optage to nye medlemmer som er Tommy Schmidt og Leif Sørensen, de blev optaget uden selv at være til stede.

 

KA oplæste dagsorden: (dagsordenen vedlagt)

 

1) KA fortalte om hvad der var sket siden sidst. (Beretningen vedlagt)

 

Der var ikke den store debat om beretningen, beretningen taget til efterretning.

 

2) Johnny Lindhardt gennemgik regnskabet hvor han blandt andet kunne fortælle at vi netop har modtaget de kr. 25 000,- fra ApS. som vi havde lånt dem tidligere på året og oplyste samtidigt, at vi her og nu giver de kr. 20 000,- videre til moderklubben Brønshøj Boldklub og slår en streg over de kr. 4 620,- som vi har til gode for køb af halstørklæder til ApS, i alt 66 halstørklæder.
Der var ingen kommentarer til regnskab som blev taget til efterretning.

 

3) Der var indkommet to forslag fra bestyrelsen.

 

§3 Forslaget vedlagt:

 

Kun Finn Ryberg kommenterede dette forslag, og han frarådede på det kraftigste at forsamlingen stemte nej til dette forslag.

 

Forslaget blev nedstemt.

 

§8 Forslaget vedlagt:

 

Det forslag blev vedtaget uden den store debat.

 

4 Valg:

 

 1. Der var ingen der havde lyst til at overtage posten som Overdrabant, derfor vil der om kort tid blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling.

 2. Der var ingen der havde lyst til at overtage posten som kasserer.

 3. Per Bilde valgt ind i bestyrelsen

 4. Stig Kaspersen valgt ind som suppleant

 5. Udgår

 6. Bilagskontrollant Ove Jeppesen genvalgt

 7. Bilagskontrollant Bjarne Rasmussen genvalgt

 8. Bilagskontrollantsuppleant Kim Veng genvalgt

   

  5 Eventuelt:

  Mødet sluttede med Jan Juul Jørgensen og Per Bilde takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for mange års arbejde i Drabantbestyrelsen, og håbede vi på næste generalforsamling fandt en løsning på det akutte problem med at finde en afløser på de to manglede pladser i bestyrelsen.

   

  Referent:

  Niels Anker