^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

Overdrabantens beretning ved Ordinær Generalforsamling 2016

 

Drabantgeneralforsamlingen

Fredag den 7. oktober 2016 kl. 19.00 på Tingbjerg

 

Tilstede er   30    medlemmer.

I henhold til foreningens love konstaterer jeg, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, idet alle drabanter har fået tilsendt en indkaldelse på mail eller post for mindst 14 dage siden.

Vi desværre mistet tre af vore drabanter i det forløbne år, og vi er pt. 128 drabanter.

Et af vore mangeårige drabantmedlemmer Dan Krog døde sidst på året i 2015. 
Dan var søn af den berømte Fodboldmor, der overværede alle kampe der blev spillet på Rådvadsvej.
Dan blev således opfostret til at følge BB uden selv at være aktiv det har han gjort til for få år siden hvor han så alle Divisionsholdets kampe i Hovedstadsområdet
Han boede på et plejehjem de sidste par år.
Jeg fandt ud af det, da vi skulle opdatere vort kontingent i drabanterne.
Præcis hvilken dato han er død, ved jeg ikke, men der er flyttet en ny lejer ind den 23. januar, hvor han boede.

Den 4. juni modtog vi det triste budskab, at vi ikke havde Gunner Bjernemose i blandt os mere.
Gunner måtte opgive kampen mod den forbandede sygdom kræft og døde lørdag den 4. juni, og han ville være blevet 75 år den 14. juni.
Gunner har spillet siden tidlige ungdomsår, og han opnåede 779 seniorkampe, deraf en kamp på førsteholdet, og han scorede 62 mål..
Han var særdeles vellidt både for sin altid rolige facon, og han satte meget stor pris på hygge, fest og billard med klubkammeraterne.

Det var med stor sorg, vi den 16. august modtog det triste budskab om, at Leif Thorup pludselig i en alder af 68 år, var afgået ved døden.
Leif var mest kendt i klubben under sit populære kælenavn Leif ”Tuborg”. Et kælenavn han ifølge familien fik, da han altid blev sendt ned for at købe Grøn Tuborg til sin far Aage. Leifs løn for dette var en lille slurk af faderens Tuborg.
Hans tilknytning til klubben begyndte med baggrund i stoltheden over hans storebror Børges store karriere i Brønshøj Boldklub, og hans senere karriere på Landsholdet og i Skotland.
Han var i adskillige år grillmester i det populære Hvepseteam, som bl.a. servicerer tilskuerne i forbindelse med Divisionsholdets hjemmekampe på Tingbjerg Ground. Leif var i mange år også et kendt ansigt bag skranken i restaurationen.
Han sad i Drabantbestyrelsen fra 1989-2003.
Leif har modtaget klubbens hædersemblem, samt ”Carlo Jensens Mindepokal” i 1994.

 

 

 

Beretning:

Sidste år holdt vi også generalforsamling på en fredag i oktober, men desværre var det op til skolernes efterårsferie, og vi var kun 30 fremmødte.
I drabanterne er der ikke sket så meget i året, som er gået.
Vi har haft vore sædvanlige arrangementer igennem året, derfor er mit håb, at en ny yngre bestyrelse vil komme med nye tiltag og arrangementer.

Five-A-Side

Vor klubs årlige Five-a-Side blev som altid holdt den første lørdag i december og det var den 5. december sidste år.
Five-a-Siden gik sædvanen tro godt. Der blev spillet både fodbold og petanque, men desværre er vi snart flere, som spiller petanque end fodbold. 
Efter vinderne havde fået deres meget flotte præmier, diskede Ibsens fantastiske køkken op med en lækker buffet til de mange sultne munde og tørstige sjæle. 
Vi var omkring 90 til spisning, og der var absolut ikke stille i lokalet, men højt humør, for alle hyggede sig både med den dejlige mad og ikke at glemme de våde varer. 
Drabanterne solgte naturligvis vore populære lotterier med opråber Walde og Niels Anker i spidsen, og vi fik solgt fire lotterier til glæde og gavn for især dem, som løb med præmierne.
Det blev igen en stor succes, i hvert fald hvad spisningen angår, så jeg vil opfordre alle drabanter til, selv om man ikke spiller Five-a-Side, om at møde op på denne traditionsrige dag, hvor man er meget velkommen som tilskuer eller endnu bedre, at deltage i vor petanqueturnering og spisning.
Med vor sportschef Thomas Ibsen i spidsen er der lavet et nydt koncept. Det bliver lavet en buffet, hvor vi betaler 120 kr. for deltagelse i Five-A-Siden/Petanque og buffet. 
Five-A-Siden i år er lørdag den 3. december, og klubbens kantine tager gararnteret allerede nu imod tilmeldinger.

 

Priser

Vore to priser for 2015:

På vor klubs generalforsamling den 29. februar skulle årets ”Drabantprismodtager” være overrakt, men prismodtageren, som var Johnny Lindhardt var forhindret på grund af en operation, og han fik den ved en senere lejlighed. Johnny har hjulpet til på mange fronter: Han har været træner, dommer og siddet i Drabantbestyrelsen i 19 år.

”Carlo Jensens Mindepokal” blev som altid overrakt ved vor årlige ”Hvepseteamfest” i marts.
Her havde Drabantbestyrelsen valgt ”Blæksprutten”, ”madmor” og reservernes reserve Nina Ryberg, som igennem mange år har hjulpet til, hvor der var brug for hende.

Jeg ønsker herfra de to prismodtagere endnu en gang et stort og hjertelig tillykke med deres pris.

 

Torskegildet

Vort årlige torskegilde holdt vi fredag den 5. februar, hvor vi igen var over 60, som deltog i dette dejlige skønne arrangement.
Husk nu nye drabanter. Altid den første fredag i februar. Næste gang bliver fredag den 3. februar 2017. 

I Drabantbestyrelsen har vi vedtaget, at dem som er med som ”gæst” må slippe en halvtredser mere. 

Vi spiste med velbehag nød den dejlige torsk fra Ibsens køkken med alle de dejlige ingredienser, som nu en gang hører sig til. 

Under spisningen havde vi vores quiz, som vor suveræne quizmaster Walde havde lavet. 

Den handlede om fodbold og vor klub. Her blev Freddy Andersen nr. 1, nr. 2. præmien gik til Finn Ryberg, mens 3. præmien gik til Henrik Haslund efter lodtrækning. 

Der blev naturligvis spist rigtig godt af den dejlige torsk fra Ibsens køkken og for nogles vedkommende bøffen. Vi gik herefter over til det lidt mere sjove, nemlig billard og rafling, mens andre bare så til, raflede eller ”hyggede” sig. 

Billardet blev igen styret suverænt af Steen Jørgensen og Kim Veng ”Hvepse Verner”, og efter nogle ret så spændende kampe blev vinderne fundet. 

Vinderne af billard blev Bjarne ”Sild” og Ole Olesen. Nr. 2 blev Steen Jørgensen og Kim Veng ”Hvepse Verner”. Nr. 3 blev Jørgen ”gæst” og Henning Langtå”. 

Endnu gang stor tak til Steen og ”Hvepse Verner” for styringen af billardturneringen, som ikke altid er lige nem at styre.

 

Raflingen var virkelig spændende:

Nr. 1 blev Sally, nr. 2 blev Kim Madsen og nr. 3 blev Per Bilde. 

Endnu en gang en rigtig skøn, dejlig og lang drabantaften, og endnu en gang stor tak til Ibsen og hans køkkenpersonale.

 

Ang. Klubben

Det startede flot i de tidlige måneder på året, at Hvepseteamchefen Niels Anker fik samlet drabanter og andre til at rive alt de gamle salgssteder ned, og efter mange tovtrækkerier og skærmydsler har Tingbjerg Ground NU fået et meget flot og godt salgsområde, som klubben og ikke mindst Hvepseteamet er utroligt stolt og glad for. 

Vi er mange Drabanter, som har vort virke ude i klubben, på banen mm. 

En lille, men stor bøn. Kunne klubben ikke tænke sig at informere noget bedre, når der bliver taget nye tiltag, lavet noget om mv., for der er altså flere af vore flittige Drabanter, som henvender sig til os i bestyrelsen og er lidt negative, skuffet og sure og føler, at der er ting, som bare bliver trukket ned over hovedet på dem, uden at de er blevet informeret herom, og fået lov til at tage stilling og give deres besyv med.

 

Efterårsmarkedet

Efterårsmarkedet, som alle ved er i uge 36, og det blev et rigtigt godt marked for vejret var godt. Stor tak skal herfra lyde til Henrik Haslund som var primus motor og alle hans hjælpere og drabanter med mere. 

De syv klubber i sammenslutningen kan sikkert se frem til en pæn pose penge.

 

Ang. kontingentet

Jeg har sagt i mange år, at det skal være en æressag at være drabant, så der er også blevet slet nogen drabanter i det forløbne år. 

HUSK nu at betale til tiden, der bliver kun udsendt en rykker, hvorefter man bliver slettet, og man kan ikke blive optaget igen. 

Vi er nu tilmeldt PBS både hvad kontingent og Club220 angår, så HUSK NU, at når I får Jeres kontingent opkrævning at tilmelde jer PBS i banken, og det går rigtig godt og letter kassereren for en masse arbejde.

 

Lotteri- og souvenirboden

Vi står ikke for souvenirs mere, men sælger for klubben, men har vores lotterier.
Vores tidligere sælgere Walde og Inger Middelboe er desværre stoppet, men herfra skal lyde en stor tak for det store arbejde, som I har klaret igennem mange år.

Nu er det Mette Olesen, som klare det ærefulde hverv i ”boden” 

Som jeg altid plejer at sige, at hvis førsteholdet spiller godt, kommer mange tilskuerne, og det giver en god omsætning på både souvenir- og lotterisalget. 

Omsætningen ligger på omkring 1000 kr. i gennemsnit.

 

Navneplader

Hvad navneplader angår, så går det ikke så strygende, som vi kunne tænke os, men vi har stadig plads til mange flere på vore tavler ude i vor gang. Det kan stadig gøres for 600 kr. for et navn og 1.200 kr. for firmaer.  

I kan bare henvende jer til mig eller en fra bestyrelsen. 

 

Drabantbogen

Som sædvanlig vil jeg efter generalforsamlingen gå i gang med at redigere og få vor nye Drabantbog i trykken, så I kan få den senest ved årets udgang 2016, men husk nu lige, at hjælpe os, hvis I skulle skifte adresse, telefonnummer eller mailadresse. Vi var 128 drabanter indtil i dag, og med dem som er optaget i dag, er vi nu 130 drabanter.

Efter Copenship gik konkurs mangler vi desværre en eller flere nye sponsorer til vor Drabantbog.

 

Club 200 mv.

I ”CLUB 200” har nogle ledige numre, så sidder der nogen og brænder for at få et nummer eller et nummer mere for 100 kr. for resten af året, så kan I henvende jer til vores vakant Johnny Lindhardt efter generalforsamlingen.

 

DET ER SIDSTE CHANCE.

Vi trækker for resten af året umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

Hjemmesiden

 

Vor hjemmeside godt styret og jævnlig opdateret af Bill Bjerrum og Johnny Lindhardt.

Hvis du skifter adresse, telefonnummer eller mail, så mail det til os.  

Endnu én gang stor tak til Bill Bjerrum og Johnny Lindhardt for deres store arbejde.  

Til dem, som endnu har set eller kender vor hjemmeside, så er adressen: www.drabanterne.dk

Fremtidens virke

Vi prøver stadig på at få et tættere samarbejde med vore supporters, som kan blive endnu bedre til glæde og gavn for vor dejlige klub, men nu har de fået Steen Jørgensen som ny formand, så lad os nu se. 

Som jeg plejer at sige år efter år, så er mange drabanter med på flere fronter i vor klub, men skulle der sidde nogle drabanter her med nogle gode lyse ideer eller tiltag, så er de altid velkommen til at komme til os med dem. 

Det ville også være godt, hvis I selv kunne arrangerede det med eventuel hjælp fra Drabantbestyrelsen. 

Som afrunding af beretningen vil Drabantbestyrelsen gerne sige tak for samarbejdet med moderklubben, og som vi håber, kan/vil blive lidt bedre fremover.

Herfra skal der naturligvis også rettes en stor tak til vor fantastiske ”køkkenchef” Thomas Ibsen og hele hans køkkenpersonale, når vi holder vore arrangementer.  

Vi håber naturligvis også på, at vi bliver ligeså godt behandlet fremover. 

Endvidere vil jeg rette en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, for godt samarbejde i året, som er gået med håbet om et godt samarbejde og et forhåbentligt godt og indtjenings- og tilskudsgivende 2015/16. 

Hermed overgiver jeg Drabantbestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------