^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Drabanternes ordinære generalforsamling den 24. oktober 2013.

 

Overdrabant Kurt Arnstien hilste på de fremmødte og bad de nye, som skulle optages, om at indtage deres pladser på de fremsatte stole.
Efter en lille pause bød overdrabanten velkommen igen og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling overfor de 42 fremmødte inkl. de 4 nye personer, som ønskede optagelse.

Herefter fortsatte overdrabanten med at omtale, at vi i årets løb havde mistet to drabanter.
Få dage efter vor sidste generalforsamling døde Søren Poulsen, også kaldet ”Presi”. Han var ikke direkte med i ”hvepseteamet”, men han støttede og sponsorerede på andre fronter.
Han blev drabant i 2004.
Den gæve jyde var festlig, når vi holdt vore arrangementer. Bl.a. havde overdrabanten selv været med på turene til Hamm i Tyskland to gange, og det gik bestemt ikke stille af.
Hans navn ”Presi” fik han, da alle andre klubber, som deltog, sendte deres præsident eller formand til borgmesterens banket. Da ingen andre havde lyst til dette, klarede Søren det på flot vis.
Søren Poulsen blev desværre kun 53 år. 

Den 29. juli modtog vi det meget triste budskab om, at vi ikke havde Jan ”Stoffer” Christoffersen i blandt os mere. Overdrabanten var selv dybt rystet, og hvem har ikke været det.
”Stoffer” startede som ungdomsspiller i vor klub, men skiftede senere over til at spille håndbold i Viben.
I 1992 kom ”Stoffer” tilbage som den fortabte søn til vor klub. Han blev kantinebestyrer og klubhusforvalter og vaskede derudover i mange år mange af vore holds tøj.
Det meget krævende job som kantinebestyrer eller restauratør, om man vil, samt jobbet med at styre banerne bestred ”Stoffer” til sin alt for tidlige død, ligesom han havde sit morgenkomsammen med sine udvalgte.
”Stoffer” blev kun 61 år.        

Overdrabanten udtalte et ”Æret være Søren ”Presi” Poulsen og ”Stoffers”  minde,” og forsamlingen mindedes de to i stilhed.


Der var kommet henvendelse fra fire medlemmer, som ønskede optagelse.

Korna Christensen, Mette Olsen, Ole Olsen og Bent Wollerup.  
Efter en kort introduktion af hver især blev alle godkendt og optaget.

Overdrabanten suspenderede herefter generalforsamlingen for at give de nye drabanter mulighed for at købe og servere den obligatoriske optagelsesøl.

Efter at have skålet velkommen introducerede overdrabanten af hensyn til de nye drabanter den siddende bestyrelse og oplæste herefter dagsordenen.

 

Dagsorden som følger:

1. Beretning

2. Regnskab

3. Indkomne forslag

4. Valg

     a. Kasserer – Johnny Lindhardt

     b. Sekretær - Wolfgang Freitag (Walde)

     c. Bestyrelsesmedlem – Steen Jørgensen

     d. Suppleant – Torben B. Hansen

     e. Bilagskontrollant – Ove Jeppesen

     f. Bilagskontrollant – Bjarne „Sild“ Rasmussen

     g. Bilagskontrollantsuppleant – Kim Veng

5. Eventuelt

 

Ad punkt 1. Overdrabanten indledte med fortælle, at for to år siden vedtog vi, at vi altid vil holde vor generalforsamling en dag i oktober. Vi forsøgte at arrangere den en dag, hvor der også var fodbold i TV, men det lykkedes desværre ikke i år, da kantinen var optaget af andet arrangement, men måske til næste år.

Klubben har overtaget kantinedriften, og det skulle det ikke blive dårligere af.

Overdrabanten udtalte kritik angående eventuelle nye drabanter, ikke mod de fire, som skulle optages på aftenens generalforsamling, men alle dem som vi overhovedet ikke havde fået tilbagemelding fra, når nu vi havde fundet dem som potentielle emner og havde brugt tid, kræfter og penge på at skrive til dem. Det er for ringe og har skuffet bestyrelsen.     

Der er flere, som har givet udtryk for, at de gerne vil være drabant, men ikke kan/vil møde op den dag af forskellige årsager. De bliver afvist, idet vi ikke går kompromis på det punkt.
Man skal være til stede, hvis man vil optages som drabant.

I disse tider, hvor alle har en mobiltelefon, burde det ikke være så svært lige at ringe og fortælle, at man ikke er interesseret i stedet for at lade som ingenting.

Vi skal alle huske på, at vi absolut ikke bliver yngre, hvorfor vi forfærdelig- og hjertens gerne vil have rekrutteret nogle yngre kræfter.
Se blot på vort ”hvepseteam” – dåbsattesten lyver desværre ikke. Hvis nogen har en løsning på dette, hører vi meget gerne herom.

 

Angående klubben.

Vort førstehold havde et forrygende efterår, hvor vi lå til oprykning. Det var der visse klubber, som ikke kunne lide. Vi kom bragende ind i medierne og i alle aviser. Klubben måtte gå på kompromis, for klubben havde desværre ikke råd til at tage kampen op mod SKAT og DBU.
Det resulterede i, at vi fik en bøde på 200.000 kr. og frataget 6 point.
Men nu rejste BB-ånden sig. Vi stod sammen brask og bram og klarede skærene.
Her hjalp drabanterne og supporterne og mange flere vor dejlige klub, men det betød desværre også for drabanterne, at fødselsdagskontoen blev tømt. Vi købte for 36.000 kr. anparter for at hjælpe, for uden Brønshøj Boldklub, ingen drabanter.  

    

Five-a-Sideturnering.

Klubbens årlige Five-a-Side blev som altid holdt den første lørdag i december, og det var den 1.december sidste år. Det er desværre lidt for nedadgående, for der deltog kun 36 spillere og 20, som spillede petanque.
Efter overrækkelsen af præmierne var der spisning, hvor også vore to sædvanlige dommere deltog.     Der var omkring 90 til spisning, og det gik absolut ikke stille af, for alle hyggede sig både med maden og de våde varer. Drabanterne solgte naturligvis deres populære lotterier, vi fik solgt fire af slagsen til glæde for alle, specielt vinderne.
Det plejer at være noget af et tilløbsstykke, i hvert fald hvad spisningen angår, så overdrabanten opfordrede alle drabanter til at møde op og deltage enten som spiller, deltager i petanqueturneringen eller blot som tilskuer og deltage i den efterfølgende spisning.

 

Efter ”Stoffers” død har klubben med Thomas Ipsen og Carsten Schrøder i spidsen lavet et nyt koncept. Der bliver lavet buffet, hvor man betaler 100 kr. for deltagelse i Five-a-Side/Petanque og buffet.

Five-a-Sideturneringen i år er lørdag den 7. december, og klubbens kantine tager sikkert allerede nu imod tilmeldinger.   

 

Årets priser.

Drabanternes to priser for 2012 er uddelt.

På klubbens generalforsamling blev årets ”Drabantprismodtager” klubbens altmuligmand ”Stoffer”, som fortjent fik overrakt Drabantprisen, men desværre ikke fik megen glæde af den.

”Carlo Jensens Mindepokal” blev som altid overrakt ved vor årlige ”Hvepseteamfest”.
Det var overdrabanten en speciel og meget stor glæde at kunne overrække den næsthøjeste pris i vor klub til vor utrættelige og populære formand Finn Ryberg.

Et stort tillykke endnu engang til de to prisvindere.  

 

Torskegildet.

Vort traditionsrige torskegilde blev afholdt fredag den 1. februar.  Vi var over 60 til stede.
Husk nu nye drabanter. Altid den første fredag i februar. Næste gang bliver fredag den 7. februar 2014.  
Vi nød ”Stoffers” dejlige torsk med alle de dejlige ingredienser, som hører til.
Under spisningen havde vi vores quiz, som handlede om fodbold og vor klub.
Her havde Thomas Ipsen og Thomas Løser 9 rigtige, men Thomas Ipsen blev nr. 1 på lodtrækning og Thomas Løser nr. 2. Nr. 3 blev Steen Jørgensen.
Lidt dårligt, når man kunne få 13 rigtige, men måske var Waldes spørgsmål for svære.

Der blev spist godt af ”Stoffers” torsk og for nogles vedkommende bøffen.                   

Herefter gik vi over til billard, rafling og for nogen ”bare” hygge.
Billardet blev styret af Steen Jørgensen, og efter nogle spændende kampe blev vinderne fundet.
Vinderne af billard blev Kim Veng (”Hvepse Verner”) og Max Tørnæs.

Endnu en gang stor tak til Steen for styringen af billardturneringen, som ikke altid er nem at styre.

Raflingen var også spændende.
Nr. 1 blev Johnny Kim.  

Endnu en dejlig drabantaften. Stor tak til hele køkkenteamet.    

 

Brønshøj by night.

Igen i år var vi repræsenteret på Brønshøj Torv to gange med en stand, hvor vor ukuelige hvepseteamchef Niels Anker og hans team solgte øl, vand og slush Ice. Første gang gik knap så godt med et salg på kun 600-700 kr., mens anden gang gik forrygende. Vi løb tør fordi maskinerne ikke kunne følge med, men solgte alligevel for over 6000 kr.

De gentager succesen på Brønshøj Torv til Halloween den 1. november.

Overdrabanten kom lige med en opfordring til at kikke forbi den fredag.

 

Efterårsmarkedet.

Efterårsmarkedet, som altid er i uge 36, blev et rigtig godt marked for alle, for vejret var godt.
For de 7 klubber bliver uddelingen sikkert nogenlunde det sammen som sidste år.
Med vor energiske hvepseteamchef Niels Anker i spidsen solgte vi ret godt på markedet, ca. for 50.000 kr., og det er noget mere, end vi plejer, hvilket sikkert skyldtes det gode vejr.
Nævnes kan også, at de 10 praktiske borde, drabanterne har investeret i, er rigtig gode. Mange misunder os, idet vi sparer at skulle leje borde af markedet.  

 

Ang. kontingentet.

Som det er sagt de tidligere år har vi ligesom klubben strammet op omkring kontingentet. Og det har hjulpet. Det er og skal være en æressag at være drabant.
Husk at betale kontingent til tiden. Der bliver kun udsendt én rykker, hvorefter man bliver slettet, og man kan ikke optages igen.

 

Lotteri- og souvenirboden.

Igen i år tilfredshed med vor Drabantbod, som kører ganske udmærket. Stor tak til vore sælgere Walde og Inger Middelboe, som møder op uanset vejr og vind.
Uagtet svingende tilskuertal ligger omsætningen omkring 1.000 kr. pr. kamp.

      

Navneplader.

Det går ikke så godt med salg af vore navneplader. Der er stadig plads til mange flere navneplader på vore tavler ude i gangen. Det må da være dejligt at vide, at dit navn bliver foreviget i BB.
Det kan gøres formedelst 600 kr. for et navn og 1.200 kr. for firmaer. Man skal blot henvende sig til én fra bestyrelsen.

 

Drabantbogen.

Sædvanen tro vil vi efter generalforsamlingen gå i gang med at redigere og få Drabantbogen i trykken, så den kan udsendes senest ved årets udgang 2013. Husk at meddele adresseændring, ændring af telefonnummer eller mailadresse.

Vi var 129 drabanter indtil i dag, og med de sidst optagne fire er vi nu 133 drabanter.

 

Club 200.

Overdrabanten proklamerede at der stadig var få ledige numre i Club 200, så hvis nogen sad og brændte for at få et nummer, så kunne det erhverves for 100 kr. pr. nummer for resten af året.
Efter generalforsamlingen blev der trukket for resten af året. Se vindernumrene på hjemmesiden eller i klubbladet.

 

Hjemmesiden.

Der har været virus på vor hjemmeside, så den har været lukket i et stykke tid, men Bill Bjerrum er så småt ved at få den til at køre igen, og den får en nyt design.
Til dem, som endnu ikke ved det, så har vi altså en hjemmeside, hvor adressen er www.drabanterne.dk 
Den bliver styret og jævnlig opdateret af Bill Bjerrum og Johnny Lindhardt.

Hvis man vil købe souvenirs, skifter adresse, ændrer telefonnummer eller mail, så mail det til os.

Stor tak til Bill Bjerrum og Johnny Lindhardt for det store arbejde med at ajourføre hjemmesiden.

 

Fremtidens virke.

Vi prøver stadig på at få et tættere samarbejde med vore supporters til gavn og glæde for vor klub.
Mange drabanter er med på flere fronter i vor klub, og skulle der sidde nogle med gode lyse ideer eller tiltag, så er de altid velkommen til at komme til os med dem.
Det ville også være godt, hvis I selv arrangerede det med hjælp fra bestyrelsen.

Som afrunding af beretningen vil Drabantbestyrelsen gerne sige tak for samarbejdet med moderklubben og ikke at forglemme vor afdøde” køkkenchef” ”Stoffer” og hele hans stab for deres indsats ved afholdelse af arrangementer.

Drabanterne håber selvfølgelig på, at vi bliver ligeså godt behandlet fremover.

Sluttede med at takke sine bestyrelseskolleger for godt samarbejde og håbede på et forhåbentligt godt indtjenings- og tilskudsgivende 2013/14.

 

Herefter overgav Overdrabanten beretningen til generalforsamlingen.

Der var en enkelt kommentar fra Michael Christiansen som udtrykte, at det var flot af drabanterne at hjælpe klubben. Han holdt vældig meget af klubben og håbede ikke, at den kom i lignende situationer igen.

Herefter blev beretningen godkendt.

 

Ad punkt 2. Kasserer Johnny Lindhardt aflagde regnskabet og kommenterede det således:  

Årsregnskabet udviste et årsresultat på 71.866 kr. før tilskud til Brønshøj Boldklub på 77.800 kr. Nettounderskuddet på 5.934 kr. er fratrukket egenkapitalen, som er opgjort til 128.770 kr.  
Underskuddet skulle ses i lyset af den store støtte vi havde ydet i løbet af året sluttende med anpartskøbet. 
Alt andet lige var det et godt regnskab.

Der var spørgsmål til regnskabet fra Michael ”Røde”, som spurgte om, hvor indtægten fra Kræmmermarkedet var bogført.
Svaret var kort, idet det ikke hører til drabanterne, men til moderklubben.

Erik ”Æske” Schäffer spurgte meget indigneret om, hvorfor han som én af de bedste billardspillere i klubben ikke var blevet spurgt, da vi solgte billardbordet sidste år?
Kasserer Johnny Lindhardt havde ikke svar herpå.

Michael Christiansen mente at boden skulle holde længere åbent, det ville gavne indtægten.
Fik som svar, at det hørte ikke under regnskabet.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

Ad punkt 3. Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad punkt 4. Af de i dagsordenen punkt 4 nævnte personer som var på valg, ønskede alle vedrørende punkt a – f, genvalg, og de blev valgt.

Vedrørende punkt g, bilagskontrollantsuppleant, blev Kim Veng valgt.

 

Herefter ser den samlede bestyrelse således ud:

                Overdrabant, Kurt Arnstien

                Kasserer, Johnny Lindhardt

                Sekretær, Wolfgang Freitag (Walde)                

                Bestyrelsesmedlem, Niels Anker Nielsen

                Bestyrelsesmedlem, Steen Jørgensen                  

                Suppleant, Torben B. Hansen

                Bilagskontrollant, Ove Jeppesen

                Bilagskontrollant, Bjarne Rasmussen (Sild)

                Bilagskontrollantsuppleant, Kim Veng

 

Ad punkt 5.

Per Bilde spurgte hvorfor generalforsamlingsdagen var lavet om fra fredag til torsdag.
Overdrabanten svarede, at vi havde lavet den første fredag i oktober om til en dag i oktober. Helst skulle det falde sammen med en fodboldkamp.

Steen Kristensen anmodede om, at det fremover skulle være en fredag, idet det, hvis det var en anden ugedag, vil forhindre mange, som gik på arbejde, i at deltage. Ligeledes ville det også gøre det muligt for ”de gamle drenge” at deltage, idet de som regel spillede på andre ugedage end fredag.

Overdrabanten lovede, at vi ville se på det.

Jørn Lausen efterlyste flere dametoiletter til hjemmekampene og fik at vide, at det ikke hørte under drabanterne. Det spørgsmål skulle han rejse på klubbens ordinære generalforsamling.     

Formand Finn Ryberg takkede for tilskuddet fra drabanterne. Klubben havde mødt en fantastisk opbakning i forbindelse med DBU og skattesagen..
Kunne fortælle, at siden sidst havde vi indviet vort lysanlæg med 1000 lux. Det var vi vældig glade for.

”Stoffers” død havde efterladt et enormt tomrum. Han var samlingspunktet i vor klub. Langsomt er vi ved at komme ovenpå. Klubben driver nu restaurationsdriften.
Thomas Ipsen har overtaget de arrangementer, vi normalt afholder.

Vi må stadig gerne afholde arrangementer, lad det gå fra mund til mund metoden. Tal med Ipsen herom.

Da vi nu er blevet én klub arbejdes der på et tættere samarbejde med APS, hvordan vides ikke helt.
Af nye ting kan nævnes, at vi har fået bevilget en ny kunststofbane. Den vil komme til at ligge på grusbanen og optage halvdelen af arealet, idet den anden halvdel stadig skal bruges til parkeringsplads til førsteholdets hjemmekampe.

Formand Ryberg sluttede sit indlæg med at slå et slag for Five-a-side turneringen, som var eet af de mest traditionsrige arrangementer i vor klub.
Klubben har selv overtaget arrangementet, så kom og deltag.       

Rettede afslutningsvis en tak til drabantbestyrelsen for godt samarbejde.

Herefter takkede overdrabanten generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter vi som afslutning afsang klubsangen og udbragte et BB-hurra.

 

Klokken var blevet 20.30, hvorefter vi gik over til Ipsens udmærkede mørbradgryde. En ny æra er begyndt.

 

W. Freitag

  (Walde)

Sekretær